Design Kioski e-poe tarbija tagastusõigus

Tarbijal on õigus soovi korral Design Kioski e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ja ostetud tooted Design Kioskile tagastada. Taganemisõigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.

Tarbija tagastusõigus ei kehti toodetele, mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada (nt tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, vms).

  • Taganemiseks peab tarbija esitama Design Kioskile taganemisavalduse (kasutades näiteks koos tootega tarbijale edastatud taganemisavalduse vormi, mis on allalaetav aadressil https://bit.ly/3M55JlS) ning tagastama ostetud toote(d) koos taganemisavalduse või selle koopiaga Design Kioskile.
  • Tarbija võib tagastatava(d) toote(d) tagastada need toote kättesaamiseks kasutatud pakiautomaadi kaudu (Omniva puhul kasutades paki kättesaamise teavituses märgitud tagastuskoodi (kood kehtib 14 päeva), Smartposti puhul kasutades sama uksekoodi, mis toote kättesaamisel (kood kehtib 14 päeva)), või kullerteenust kasutades.
  • Toode tuleb tagastada sama komplektsusega, milles see oli tarbijale kättetoimetamisel, ning võimalusel originaalpakendis (eelkõige juhul, kui toode on spetsiifilises karbis või muus värvitust kilepakendist erinevas pakendis). Tarbija tagastab toote sellises transpordipakendis, mis tagab toote säilimise selle transportimisel. Tarbija ei pea tagastama toodet Design Kioski kasutatud transpordipakendis, kuid see on soovitatav.
  • Vältimaks tagastatava toote kahjustumist, peab tarbija toodet käsitsema heaperemehelikult (s.t tarbija võib toodet kasutanud üksnes tootega tutvumiseks viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks), samuti tuleks alles hoida ja koos tootega tagastada kõik sildid, etiketid ja saadetisega kaasasolnud dokumendid.
  • Tarbija taganemisõiguse kasutamise korral kannab tarbija kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tarbija tagastab mittevastava toote (millisel juhul kohaldatakse Design Kioski e-poe kasutustingimuste 7. peatükis toodut), ning tarbija vastutab ka tagastatava toote halvenemisest tingitud väärtuse vähenemise eest.
  • Design Kiosk kohustub 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse ja toote (või toote tagasisaatmise tõendi) kättesaamisest tagastama tarbijale tagastatud toote eest saadud tasud, sh vastava toote tarbijale kättetoimetamisega seotud kulud. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Design Kioski pakutud kõige odavamast tavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Design Kiosk tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Design Kiosk teeb tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei lepi kokku teisiti.